Ośrodek Wypoczynkowy w Łazach koło Mielna
Ośrodek Wypoczynkowy Łazy
Edit Content

Regulamin ośrodka

§ 1

Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem, jego akceptacją oraz zobowiązaniem się do przestrzegania jego postanowień.

§ 2

 1. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w wys. 30% wartości pobytu, w terminie i na zasadach określonych w karcie rezerwacyjnej Gościa.
 2. Zadatek wpłacony na poczet pobytu jest bezzwrotny. Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z pobytu leży po stronie rezerwującego pobyt.
 3. Ośrodek nie zwraca kosztów pobytu przy skróceniu pobytu i po wcześniejszym wymeldowaniu gości.
 4. W szczególnych przypadkach ośrodek zastrzega sobie prawo do unieważnienia rezerwacji w ciągu 14 dni od daty wystawienia karty rezerwacyjnej. Jeżeli został wcześniej opłacony zadatek Gościom zwracana jest cała jego wartość.

§ 3

Jedna doba hotelowa trwa od godziny 16.00 pierwszego dnia pobytu Gościa do godziny 10.00 dnia następnego. Jeżeli istnieje taka możliwość, Gość może bez dodatkowej opłaty zająć pokój wcześniej pierwszego dnia pobytu.

§ 4

Opłatę za pobyt należy uiścić z góry, nie później niż pierwszego dnia pobytu, przy dokonywaniu czynności meldunkowych w recepcji. Płatności przyjmujemy gotówką lub przelewem wyłącznie w PLN. Nie ma możliwości regulowania należności kartą.

§ 5

Gość określa okres pobytu w ośrodku – w lipcu i sierpniu turnusy trwają od soboty do soboty (minimum 7 dni lub wielokrotność). Życzenie przedłużenia pobytu Gość zgłasza w Recepcji do godziny 9.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Ośrodek nie może uwzględnić życzenia jedynie w przypadku braku wolnych miejsc. Gość nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie pokoju innym osobom, nawet jeżeli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.

§ 6

Ośrodek „Rusałka” zobowiązany jest:

 • zapewnić warunki pełnego wypoczynku Gościa,
 • bezwzględnie reagować na zgłoszone uwagi i zastrzeżenia odnośnie poziomu usług, funkcjonowania urządzeń, czystości oraz porządku w ośrodku.

§ 7

Uprasza się o właściwe przechowywanie i zabezpieczanie rzeczy wartościowych oraz pieniędzy, ponieważ ośrodek nie odpowiada za ich zaginięcie.

§ 8

Osoby nie zameldowane w ośrodku mogą przebywać na jego terenie od godziny 7.00 do 22.00.

§ 9

Cisza nocna trwa od godziny 22.00 do 7.00 dnia następnego.

§ 10

W pokojach ośrodka bezwzględnie nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów i aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących wyposażenia ośrodka (kuchenki, grzejniki elektryczne). Osoby, które nie będą przestrzegać powyższego zakazu będą musiały niezwłocznie opuścić ośrodek, bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów wypoczynku.

§ 11

Przy każdorazowym opuszczeniu pokoju Gość proszony jest o zamknięcie drzwi. W dniu zakończenia pobytu, przed wyjazdem należy zgłosić się w Recepcji i po dokonaniu odbioru pokoju i zdaniu kluczy wymeldować się . Odbioru pokoju oraz kluczy dokonuje pracownik Recepcji .

§ 12

Zgodnie z aktualnym brzmieniem ustawy o VAT (Dział XI, art. 106-112c) chęć otrzymania faktury VAT dla osób prawnych (firm) należy wyraźnie zgłosić w momencie dokonywania rezerwacji (nie później niż do momentu wpłaty zadatku). W przeciwnym razie wystawienie takiej faktury może nie być możliwe. Podstawa prawna: www.interpretacje-podatkowe.org/podatek-od-towarow-i-uslug/3063-ilpp2-2-4512-169-2016-1-akr

§ 13

Gość ponosi odpowiedzialność materialną za brak, uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych ośrodka, powstałych z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Wykaz wyposażenia znajduje się w każdym pokoju.

§ 14

Zwierzęta przebywające w ośrodku nie mogą biegać luzem po jego terenie, a w szczególności załatwiać potrzeb fizjologicznych. Wszystkie zwierzęta powinny posiadać ważne książeczki zdrowia wraz z dowodami wykonania ustawowo wymaganych szczepień.

§ 15

Na wybranych zajęciach mogą być robione zdjęcia, które będą umieszczane w materiałach promocyjnych ośrodka. Tym samym udział dzieci w animacjach jest równoznaczny z zezwoleniem na wykorzystywanie wizerunku dziecka przez O.W. Rusałka. Uczestnictwo dziecka w zajęciach, jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu przez jego rodzica / opiekuna.

§ 16

Standardowo w każdym pokoju udostępniamy nowoczesne odbiorniki telewizyjne, które bezpłatnie wypożyczone są dla Państwa na czas pobytu od Fundacji Niezależna Fonografia Polska. Każdy z gości może jednak zrezygnować z jego wypożyczenia zgłaszając taką chęć podczas dokonywania rezerwacji lub na miejscu w recepcji ośrodka.

§ 17

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Gości zabrania się:

 • stosowania prowizorycznych podłączeń instalacji elektrycznej,
 • używania własnych urządzeń grzewczych, takich jak grzałki, piecyki,
 • palenia tytoniu w pokojach,
 • wysypywania zawartości popielniczki do kosza na śmieci,
 • owijania lub zakrywania punktów oświetleniowych tkaniną lub papierem,
 • używania sprzętu i urządzeń gaśniczych niezgodnie z przeznaczeniem,
 • pozostawiania włączonych urządzeń elektrycznych bez nadzoru.

 

W przypadku pożaru prosimy:

 • natychmiast zawiadomić Recepcję,
 • po usłyszeniu komunikatu o pożarze kierować się do wyjścia
 • zgodnie z kierunkami ewakuacji,
 • powiadomić o osobach, które mogły ewentualnie pozostać w pomieszczeniach ośrodka

Kierownictwo ośrodka